ANFIBIOS DO VILAR

 

PINTAFONTES NOE FERREIRA ANABAM 2

Pintafontes común (Lissotriton boscai) no Regato Vilar (Oia). Fotografía: Noé Ferreira Rodríguez – ANABAM.


No ano 2011 poideron verse no Regato Vilar centos de Pintafontes (Lissotriton boscai). Foi o último ano no que se produciu tal abundancia, os incendios forestais que levaron consigo a vexetación das ladeiras tamén eliminaron o almacén de auga durante o verán. Coa desaparición da vexetación o réxime hídrico do regato veuse alterado con riadas durante o outono e o inverno e secas durante os meses de verán. Estes feitos constitúen os estados de máxima alteración ao que pode ser sometido un curso de auga pasando de ser permanente a ter carácter estacional. Este desequilibrio no réxime hídrico leva asociada a imposibilidade de que se poida instalar unha ccomunidade de invertebrados que manteña aos organismos inmediatamente superiores na cadea trófica , neste caso aos Pintafontes, pero como eles, a Salamandriña galega (Chioglossa lusitanica) foi outra das grandes perxudicadas.

???????????????????????????????

Salamandriña galega (Chioglossa lusitanica) no Regato Vilar (Oia). Fotografía: Manuel A. Pombal – ANABAM.

PEGADAS DE XABARÍN (Sus scrofa)

Entre a fauna habitual do Regato Vilar os Xabarís (Sus scrofa) acoden os lamizais na procura de alimento. Aínda que non resulta sinxela a súa observación directa as súas pegadas na lama deixan constancia da súa presenza.

[000550]

Pisadas de Xabarín (Sus scrofa) na terra húmida, Regato Vilar (Oia). Fotografía: Noé Ferreira Rodríguez – ANABAM

RECUPERACIÓN DUNHA POBOACIÓN SILVESTRE DO FENTO ARBÓREO DICKSONIA ANTARCTICA NO SUR DE PONTEVEDRA (GALICIA)

dicksonia_planPLAN_ DE_ RECUPERACIÓN_DO_FENTO_ARBOREO_DICKSONIA_ANTARCTICA_NO_BAIXO_MIÑO_NOE_FERREIRA_ANABAM

CONSULTA ISSUU: http://issuu.com/anabam/docs/plan_de_recuperaci_n_do_fento_arb_reo__dicksonia_a